ROGAINE L’ARDENYA

Sant Feliu de Guíxols, 23 de novembre del 2019

Ompliu correctament tots els camps obligatoris. IMPORTANT OMPLIR UN FORMULARI PER EQUIP. Per equips de mes de 2 persones, omplir un nou formulari amb el mateix nom d’equip
Un cop omplert el formulari confirmeu enviament pre-inscripció. Recordeu que la inscripció definitiva no es donarà per completada fins que no s’hagi rebut l’ingrés amb l’import corresponent.

DATA MÀXIMA PER INSCRIPCIONS FINS 21/11/2019 a les 00:00 h
 
 
 
GRACIES PER LA VOSTRE PARTICIPACIÓ!!!
https://rogaineardenya.blogspot.com/