Classificacions

Les classificacions seran en categories Homes , Dones i Mixtes atenent als punts aconseguits per cada participant en les diferents proves en que hagi participat i a la categoria en que ho hagi fet.

Al circuit de 2019 puntuaran com a màxim els 6 millors resultats de cada corredor de les 10 curses.

 

CLASSIFICACIONS ACTUALITZADES 2019-01-Ll-Cat-Rog