participants

PARTICIPANTS

Circuit Català Rogaines (CCR)
1.ROGAINE
Una rogaine és una modalitat de cursa en camp obert, on s’avança per mitjà de tècniques d’orientació amb l’ajut de la brúixola i un mapa, on hi ha representades un nombre determinat de balises amb valors diferents depenent de la dificultat física o tècnica i a les que cal accedir en major nombre possible en el temps límit de la cursa.
Una rogaine es pot prendre com un agradable passeig en mig de la natura o com una activitat atlètica competitiva. Les curses d’orientació estimulen el poder de concentració, la presa ràpida de decisions i la imaginació, ja que cal interpretar la informació que ofereix el mapa i contrastar-la amb la realitat que veiem a l’entorn, per saber on estem i cap on hem d’anar. L’orientació és un esport integral i complet en cos i ment.
L’elecció de ruta juntament amb el de navegació a través del terreny són l’essència de l’orientació, l’absència d’errades és més important que la rapidesa del corredor. Cal considerar la frondositat de la vegetació existent, els pendents, i les possibles barreres, intentant aprofitar algun tram de camí. Es valoren els punts i el temps final, però encara que no siguin els millors, el que compta sempre és arribar al final amb satisfacció.

 1. DEFINICIÓ DEL CIRCUIT
  L’objectiu del circuit és fomentar la participació i la difusió de les Rogaines al territori català, creant sinèrgies entre les diferents entitats organitzadores, que siguin útils per a la difusió de les proves i per a l’obtenció de recursos col·lectius.
  Cada cursa te entitat en si mateixa, en la seva organització i gestió, però comparteix amb el circuit aquesta voluntat de promoció. Per això, el circuit es considera integrat per curses de promoció, que poden anar entre les 3 i les 6 hores de durada, amb una estructura bàsica i uns preus ajustats.

Cada club individualment és l’organitzador i el responsable de l’organització de la seva cursa.

 1. CARACTERÍSTIQUES DE LES CURSES
  3.1. Els participants tindran a disposició un mapa de rogaine o orientació, on estaran marcats elspunts de control i la seva puntuació. I una descripciódels punts de control.
  3.2. El control de marcatge es podrà fer pel sistema tradicional de tarja o per altres sistemes com SI.

3.3. Les curses que formen part del circuit seran en modalitat “score”, és a dir, on cada equip haurà de definir la seva ruta per intentar fer el màxim de punts en el temps donat per l’organització.
L’organització intentarà que hi hagi més balises que les que puguin fer-se per tal d’afavorir el treball d’estratègia.

4.CATEGORIES CIRCUIT
4.1. Les classificacions. Tot i que les curses es practiquen en equip, la classificació del circuit es considerarà a títol individual tenint en compte la modalitat d’inscripció, és a dir:
– Homes
– Dones
– Mixta

 • Una classificació general per a DONES i altra per a HOMES, atenent als punts i el temps fet per l’equip, sempre i quan, la inscripció s’hagi realitzat en una unitat d’equip femenina o masculina respectivament.
 • Una classificació general MIXTA (amb homes i dones), atenent als punts i el temps fet per l’equip, sempre i quan, la inscripció s’hagi realitzat en una unitat d’equip mixta.
  És a dir, l’equip que competeixi de forma conjunta en una cursa, havent realitzat la seva inscripció en categoria MIXTA. No comptabilitzarà la seva puntuació en la general masculina o femenina,  únicament en categoria mixta.
  L’objectiu d’aquest punt es considera a fi de potenciar la categoria femenina i que la mateixa sigui més justa.

5.ALTRES CATEGORIES

L’organitzador podrà afegir tantes categories de promoció com desitgi, però no comptaran per la classificació del circuit.

 1. PUNTUACIÓ i CLASSIFICACIÓ

6.1. La puntuació que cada prova donarà per al rànquing del circuit es calcularà de la següent manera
• El primer classificat obtindrà 100 punts i la resta en proporció als punts obtinguts, és a dir:
puntuació del corredor x 100 /  puntuació del guanyador

 • Cal considerar també la possibilitat d’empat a punts de dos o més corredors. En aquest cas, s’aplicarà un factor de correcció que tingui en compte el temps:
  Es restarà 0’01 punts per cada minut de diferència respecte al millor temps.
 • En cas d’empat a la classificació final, es desempatarà tenint en compte la següent millor puntuació de les puntuacions descartades.
 • En el cas dels organitzadors que lògicament no poden participar en la seva cursa (*), per a la classificació final es considerarà com a puntuació la del primer corredor.

(*) Els organitzadors que tinguin a veure amb temes referents al mapa (dibuix, impressió, etc) el prebalisat, balisat i marcatge, no podran competir en la seva prova.

6.2. Curses puntuables. Puntuaran pel circuit fins al 60% dels total de les curses que en formen part. En aquest cas,  pel circuit de 2018 puntuaran fins els  7 millors resultats obtinguts. Resultaran guanyadors en cada categoria els/les participants que hagin obtingut més punts sumant els sis millors resultats o menys.

6.3 . El lliurament de premis de la Lliga es farà efectiva en l’última cursa del calendari.

7.RECURSOS I CONTROL

7.1. Reclamacions de cursa: els participants podran presentar les seves queixes per escrit abans de la proclamació de resultats al Jurat Tècnic de Cursa.

7.2. Els problemes o errors en el rànquing, es podran recórrer per escrit al Comitè de Competició i, fins a 15 dies després d’haver-se publicat els resultats al blog.

8.DESPESES I ASSEGURANCES.

8.1.El club organitzador haurà de tenir una assegurança de Responsabilitat Civil.

8.2. Els participants tindran una assegurança esportiva que podrà ser contractada per l’organitzador.